Müşteri Şikayet Formu

Talep, şikayet, öneri ve isteklerinizi bizimle paylaşmanız dolayısıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik detaylı bilgilere Aydınlatma Metni’ne tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bizlere ileteceğiniz talep, şikayet, öneri ve isteklerinize yönelik mesajınızda aşağıda yer alan bilgilere yer vermemenizi rica ederiz.

  • Irk
  • etnik köken, 
  • siyasi düşünce, 
  • felsefi inanç, 
  • din, mezhep veya diğer inançlar, 
  • kılık ve kıyafet, 
  • dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, 
  • sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, 
  • ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler 
  • biyometrik ve genetik veriler