Patlama Balistik

Patlama Balistik

Bu bölümde; yeni geliştirilmekte olan askeri araçların yüksek hızlı patlama yükleri ve balistik etkiler altında yapısal bütünlüğünü sağlamak amacıyla, gövde-mürettebat etkileşimleri azaltılmakta ve , personelin hayatta kalmasını sağlayacak sayısal benzetim yöntemleri kullanılmaktadır. Tasarıma konsept aşamasından başlamak suretiyle tüm ömür çevrimi boyunca kılavuzluk etmektedir. Sayısal benzetim çalışmaları LS-DYNA yazılımı ile yüksek kapasiteli bilgisayar altyapısı ile gerçekleştirilmektedir, bu sayede birçok mühendislik tasarım konsepti yüksek maliyetli testlere ihtiyaç duyulmadan sayısal bilgisayar ortamında kısa sürede gerçekleştirilmektedir. Mayın patlaması sırasında oluşan şok dalgalarının hava içerisindeki yayınımı ve araç üzerinde oluşturduğu deformasyon ile ivmeler hesaplanmakta, yüksek şekil değiştirme hızlarında malzemenin davranışı ve personele etkileri detaylı olarak incelenmektedir. Hasar gören bağlantılar, yerinden ayrılan alt sistemler gibi mürettebata zarar verebilecek bulgular tespit edilerek tasarımlar nihai haline getirilmektedir. Edinilen bu tecrübe ışığında bilimsel veriler üretilmekte ve bu veriler periyodik olarak yurtiçi ve yurtdışı konferans ve seminerlere katılmak suretiyle makale ve bildirilerle literatüre kazandırılmaktadır.

Yapısal Dayanım

Bu bölümde; sistem, alt-sistem ve komponent seviyelerinde yapısal dayanım ve ömür analizleri sayısal veya analitik yöntemlerle gerçekleştirilerek, ağırlık ve maliyet açısından optimum tasarım çözümlerinin belirlenmesi sağlanır. Bu kapsamda ilgili fizik koşullarını simüle edecek statik/transient dinamik veya lineer/nonlineer Sonlu Elemanlar Analiz modelleri hazırlanıp sayısal çözümler gerçekleştirilmektedir. Metaller, elastomerler ve kompozit malzeme modelleri fiili deneylerle doğrulanarak modellenmektedir. Bu sayede, birçok mühendislik tasarım konsepti yüksek maliyetli testlere ihtiyaç duyulmadan sayısal bilgisayar ortamında kısa sürede gerçekleştirilmektedir.

Yapısal Dayanım

NHV Analizleri

NHV Analizleri

Bu bölümde: araçlarda ve alt sistemlerinde titreşim ve gürültü kaynaklı konfor ve fonksiyonel problemler oluşmaması için çalışmalar yürütülmektedir. Otokar’ın inovatif düşünce yapısıyla bağdaşacak şekilde NVH alanındaki yenilikleri yakından takip eder. Ürünlere bu yenilikçi bakış açısı ile katkı sağlamak için numerik yöntemlerle, sanal ortamda tasarımı iyileştirecek yönlendirmeler yapılır. Burada gerçekleştirilen sanal analizler, temel iki başlık altında incelenir. İlki; modal analizler, 1 boyutlu modelle burulma titreşimi analizleri, frekans cevap analizleri, zorlanmış titreşim analizleri ve panel katkı analizleri ile ürünlerin titreşim analizleridir. İkincisi ise; akustik kavite analizleri, ses basınç seviyesi hesaplamaları ve transfer patika analizleri ile de ürünlerin gürültü analizleridir. Gerçekleştirilen titreşim ve gürültü analizleri ile ürünler henüz üretilmeden, olası NVH problemler tespit edilir, bunun için gerekli tedbirler alınır ve NVH iyileştirmeleri gerçekleştirilir.

Araç Dinamiği

Bu bölümde; tasarımı gerçekleştirilen araçların konsept veya detay tasarım aşamalarında sistem/alt sistem mobilite isterlerinin belirlenmesi ve sağlanması amacıyla esnek veya rijit çoklu cisim dinamiği analiz çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda tekerlekli/paletli araç sistem/alt sistem modelleme, kule kontrol sistem etkileşimleri ve yüzme statik denge hesaplamaları yapılmaktadır. Araçların sürüş ve görev performansını iyileştirmek için tasarım süreçlerini desteklemektedir.

Paletli ve tekerlekli araçlar için APG, şerit değiştirme, slalom, dik engel geçme, hendek geçme, eğim tırmanma gibi görev profilleri simülasyonları gerçekleştirilir ve araç sistem tasarımına ve alt sistem seçim ve yerleşimlerine karar verilir.

Ayrıca direksiyon sistemi, süspansiyon sistemi, fren sistemi, silecek mekanizması gibi alt sistemler tasarım çalışmalarında hareketli sistemlerin kinematik problemleri çözülür ve davranışları belirlenir.

Araç Dinamiği

HAD

HAD

Bu bölümde; askeri ve ticari araçların sistem/alt sistem veya komponent bazında ve konsept /detay tasarım aşamalarında nümerik akışkanlar dinamiği ve ısı transferi analizleri gerçekleştirilir.

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği; motor odası akış analizleri, soğutma sistemi analizleri, yüzerlik analizleri ve denizcilik hesapları, iklimlendirme, hava emiş, egzoz hattı akış analizleri, araç aerodinamiği ve elektronik soğutma analizleri konularında çalışmalar yürütmektedir.